Structuuraanpassing Protect & Connect


Dankzij het Europees Sociaal Fonds, kan Jet Group zich op een innovatieve manier verder ontwikkelen. Een nieuwe structuur, gebaseerd op de principes van innovatief organiseren wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze interne wijziging is nodig om als bedrijf klaar te zijn voor de toekomst. Traditionele functioneel georganiseerde bedrijven zijn niet afgestemd om de wensen van de klant. De markt vereist een bepaalde aanpasbaarheid. Enkel bedrijven die erin slagen om zichzelf snel aan te passen aan veranderende omstandigheden, zullen blijven bestaan.

De structuurwijziging heeft als doel om teamwerking te implementeren. De teams zullen aan de hand van allerlei tools ontwikkelen van "een groep van individuen" tot een "zelfsturend team". Dergelijke teamwerking heeft tal van positieve effecten zoals een toename in de efficiëntie, arbeidsvreugde en klantentevredenheid.

Jet kan dankzij het Europees Sociaal Fonds en VCF hiervoor rekenen op een subsidie van 57.780 €.

NL DU GB

Stay in touch!

×