Nieuwsbrief oktober 2014

Product in de kijker: Nederland


Dagelijks bieden wij transporten aan van en naar Nederland. Ons verdeelcentrum in Opglabbeek heeft de ideale geografische locatie voor transporten naar Nederland; dichtbij de grens en daardoor directe aansluitingen met de belangrijkste verkeersaders.

U kan bij ons terecht voor het versturen van diverse soorten goederen naar Nederland. Dit zowel voor groupage, deelpartijen als volle wagens. Naast de normale transittijden kunnen we deze transporten ook in expres aanbieden. Met onze expresdienst kunnen we voor elke bestemming de looptijd inkorten.

Onze troeven voor transport van/naar Nederland:

  • Transittijd: 1 dag, exclusief de eilanden
  • ADR
  • Track & trace
  • Dagelijks vertrek
  • Tijdsleveringen mogelijk

Voor eventuele (aan)vragen kan u zich wenden tot onze expeditie-afdeling:
Bjorn Knevels
sales@jetlogistics.eu
0032 89 810 554

Bedrijfsnieuws: veiligheid binnen JET Logistics: XL-trailers


Naast de aankoop van nieuwe trekkers, investeert JET ook jaarlijks in nieuwe trailers. Bij deze trailers kiezen wij er reeds enkele jaren voor om deze XL te laten keuren. De XL-opbouw van deze trailers garandeert ons dat alle wanden: het kopschot, de zijkanten, de achterdeur, voldoende kunnen weerstaan aan de bewegende krachten van de lading.


Deze afbeelding geeft weer hoeveel procent de opbouw van de trailer dient op te vangen bij het bewegen van de lading. (Bewegingen kunnen ontstaan indien de chauffeur plots dien te remmen of een uitwijkmanoeuvre dient uit te voeren.)

Door het gebruik van XL-gecertificeerde voertuigen kan het kopschot reeds 50% van het nuttige laadvermogen weerstaan, de zijwanden 40% en de achterwand 30%. De resterende percentages dat opgevangen dient te worden, wordt opgelost door het gebruik van ladingzekeringsmaterialen: spanbanden, antislipmatten.

JET Informeert: feestdagen


Er zijn een aantal feestdagen in zicht. Zoals steeds brengen wij u graag op de hoogte van onze organisatie tijdens deze dagen.

31/10/2014 – feestdag in Oost-Duitsland
Op 31 oktober kunnen er geen goederen worden opgehaald of geleverd in Oost-Duitsland. De goederen die op 29/30 oktober worden geladen, zullen vanaf 3 november geleverd worden.
De regio’s waar op 31 oktober niet geladen/geleverd kan worden, zijn: De-0, De-1, De-39, De-98, De-99, gedeeltelijk De-38 en De-96

11/11/2014 – feestdag in België, Frankrijk, Polen
Op 11/11/2014 kunnen er geen goederen worden opgehaald of geleverd. De goederen die op 10/11/2014 worden geladen, zullen vanaf 12/11/2014 geleverd worden.

Zendingen andere landen
Omwille van de feestdag in België worden alle zendingen naar andere landen 1 dag later uitgeleverd.

Sectornieuws: kost van de ferry stijgt door wijziging van de wetgeving


Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de regelgeving betreffende de maximale wettelijk toegestane uitstoot van zwaveldamp door schepen.

De nieuwe wetgeving is maakt deel uit van de MARPOL (international verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) zwavelrichtlijn, dat de maximale uitstoot van zwaveldamp regelt. Deze richtlijn slaat op alle maritieme handel via de Oostzee, Noordzee en het Kanaal.

Vanaf 1 januari 2015 dienen de schepen die op deze zeeën varen, schonere brandstof te verstoken die nog hooguit 0,1 procent zwavel bevat. Dit terwijl het huidige toegelaten gehalte momenteel 1% bedraagt. Rederijen hebben volgende mogelijkheden om te voldoen aan deze nieuwe richtlijn:

  • Overstappen op een duurdere soort bunkerolie
  • Aanpassen van de dieselmotoren van de schepen
  • Aankoop van nieuwe schepen die kunnen varen op andere brandstoffen zoals LNG of methanol

Hierdoor zullen de verschillende rederijen de nodige maatregelen dienen te treffen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het spreekt voor zich dat deze nieuwe richtlijn een kostenstijging met zich mee zal brengen.

We willen daarom van deze gelegenheid gebruik maken om onze klanten te informeren dat ook wij er niet aan zullen ontkomen om deze kostenstijging door te belasten. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de impact op onze tarieven zullen wij u hierover verder informeren.

Events: demonstratie tijdens safety week Chevron Phillips Chemicals International N.V.


Als strategische partner van Chevron Phillips Chemicals werd JET Logistics uitgenodigd om een demonstratie te geven tijdens de jaarlijkse safety week. Op deze dag werd ons de mogelijkheid gegeven ons bedrijf voor te stellen aan alle personeelsleden van CPChem en tevens een demonstratie te geven van een correcte ladingzekering van de diverse types goederen die we voor CPChem vervoeren.

Deze safety dag was leerrijk voor ons beiden; zowel JET als CPChem. Wij hebben een betere kijk gekregen op de verwachtingen van onze klant en zij hebben een beter zicht gekregen op het volledige laad- en losproces en de bijkomende activiteiten die een chauffeur dient uit te voeren. Langs deze weg willen we Chevron Phillips dan ook hartelijk danken om ons de kans te geven deze demonstratie uit te voeren tijdens hun safety week!

NL DU GB

Stay in touch!

×